Izjava o privatnosti

Udruga „Amrita“, E. Barčića 9, 51000 Rijeka, OIB: 74392103809 (u daljnjem tekstu: Udruga „Amrita“) poštuje vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka.

Vaša nam je privatnost vrlo važna te zaštitu vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost vaših osobnih podataka. Ovom Izjavom o privatnosti želimo vas upoznati s našim sigurnosnim mjerama. Molimo vas da našu Izjavu o privatnosti povremeno provjerite zbog mogućih izmjena.

 

Prikupljanje podataka

Našu internetsku stranicu možete koristiti bez otkrivanja vaših osobnih podataka. Niste obvezni pružiti nam vaše osobne podatke kao uvjet korištenja naše internetske stranice, osim ukoliko je to potrebno kako bismo vam odgovorili na upit ili pružili uslugu u skladu s vašim zahtjevom.

 

Serverski logovi

Posjetom naše internetske stranice, radi sigurnosti rada servera i prevencije zlonamjernih upada na server, prikupljaju se podaci koji vas ne mogu identificirati kao osobu,  a to su sljedeći podaci: adresa internet protokola (IP adresa), vrsta internet preglednika koji koristite na računalu, broj linkova koji ste kliknuli na našoj internetskoj stranici,  zemlja ili županija otkuda dolazite, datum i vrijeme vašeg posjeta, naziv vašeg pružatelja internetskih usluga, internetska stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu), stranice koje ste pregledali na našoj internetskoj stranici. Ovi podaci koriste se isključivo zbog sigurnosti servera i rada internetske stranice i ne upotrebljavamo ih u druge svrhe.

 

Koja vrsta podataka se prikuplja

Udruga „Amrita“ prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste našu internetsku stranicu ili kada komuniciraju s Udrugom „Amrita“. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni u svrhu kontakta korisnika te opseg prikupljenih podataka neće biti veći od onoga što je nužno da bi se isporučila narudžba.

Navedeno uključuje:

  • Podatke koje korisnici unesu putem online obrasca ili koje unesu na neki drugi način (primjerice putem telefona ili e-pošte), uključujući osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, itd.);
  • Podatke koji su poslani ili automatski generirani (primjerice datum i vrijeme korištenja usluge, slanja upita, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualna lokacija, ako je na te podatke dana privola)
  • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice e-pošta, telefonski razgovori)

 

Članci i objave na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati umetnuti sadržaj, poput videa, slika, članaka, itd.). Umetnuti sadržaj s drugih internetskih stranica istovjetan je sadržaju tih stranica.

Važno je napomenuti da ove internetske stranice možda prikupljaju vaše podatke, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na internetskoj stranici.

 

Svrha obrade podataka:

Udruga „Amrita“ može koristiti podatke korisnika koje prikupi u sljedeće svrhe:

  • Slanja podataka o vašoj narudžbi
  • Odgovora na upite i zahtjeve korisnika, uključujući povrate i prigovore
  • Održavanja i razvoja odnosa s korisnicima
  • Garancije sigurnosti i dostupnosti podataka udruge
  • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zloporabe

 

Daljnje svrhe mogu proizići iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne radi prikupljanja odgovarajućih podataka.

 

Gdje i kako se čuvaju podaci

U kontekstu pohranjivanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Udruga „Amrita“ primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila neovlaštena ili na drugi način nezajamčena obrada. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava s kojima tvrtka Udruga „Amrita“ ima sklopljen ugovor o zaštiti privatnosti podataka.

Svi podaci internetskih stranica Udruge „Amrita“ nalaze se na serverima u Republici Hrvatskoj. Tvrtka zadužena za održavanje i sigurnost servera je tvrtka Alfa BIT j.d.o.o. koja se obvezala čuvati sve podatke kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršavanje legitimne svrhe. Podatke unesene u obrazac za narudžbe, Udruga „Amrita“ može trajno pohraniti, odnosno, ukoliko se to od nas zatraži, ti će podaci biti odmah izbrisani.

Osobni podaci korisnika koji nam više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Uvid u podatke imaju samo odgovorne osobe udruge.

 

Pravo uvida i ispravka

Vezano za sve vaše podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo na uvid, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Za sve navedeno dostatno je da nam pošaljete zahtjev na e-poštu: amrita@hi.t-com.hr

 

Pravo odustajanja

U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu osobnih podataka te zatražiti prestanak njihove daljnje obrade, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. U svakom trenutku možete zatražiti prestanak obrade vaših podataka i njihovo brisanje. Dostatno je da nam pošaljete zahtjev na e-poštu: amrita@hi.t-com.hr

 

Sigurnost prijenosa podataka

Svi podaci koje unesete, na našoj su internetskoj stranici zaštićeni korištenjem SSL certifikata. Koristeći SSL, komunikacija browsera s web serverom je enkriptirana te osigurava trenutačno najviši nivo sigurnosti.

 

Djeca

Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj internetskoj stranici, ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo podatke o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 18 godina bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može zahtijevati uvid u podatke koje je dalo dijete te može zahtijevati da se oni obrišu.

 

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili sugestija ili ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo, molimo vas da nam se javite putem e-pošte na amrita@hi.t-com.hr, ili na adresu: Udruga „Amrita“, E. Barčića 9, 51000 Rijeka.

 

Stalni razvoj interneta zahtijeva povremene prilagodbe naše Izjave o privatnosti te pridržavamo pravo izmjena iste kada je to potrebno.